RUS/ENG/ES/FR/CN

建筑物和结构的理论和设计

建筑物和结构的理论和设计

Набор 2019 года

修课时间

2

入学配额

10
国家奖学金
2
商业合同
2
特别配额

一学期费用

63130
俄罗斯联邦,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,塔吉克斯坦公民以及在俄罗斯联邦拥有居留许可的亚美尼亚,摩尔多瓦,乌兹别克斯坦,格鲁吉亚公民
94700
其他国家的公民

Кафедра "Архитектура жилых и общественных зданий"

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194